Fylkesmannen i Innlandet har nå stadfestet Øyer kommunes regluleringsplanvedtak slik at Moseteråsen AS har en betydelig reserve  detaljregulrete og byggeklare tomter. Tomteområdet er solrikt og sørvestvendt. Utifra politikken i Øyer er det vedtatt fjellgrense som gjør at dette blir de siste tomtene opp mot fjellet. Det selges tomter på omkring 1 mål med høy prisklasse. Tomtene ligger til løypenettet i Hafjell

 

Se tomtereserven her.

 

Værmelding

248x365 ØT 199 dager med løyper v2 (1)-1.jpg