Om feltet
line-brown-svg.png

 

 

Romslige, byggeklare og solrike hyttetomter beliggende på ca 835 moh på toppen av Hafjell. Tomtene ligger på ca 980-1500 kvm og har en utnyttelsesgrad på BYA 20 % (dette gir en rett til å bygge hytte med et bebyggetareal(bya) på på ca 111-300 kvm).

Det ble i 2016 opparbeidet ny helårs vei i bakkant av tomtene til Moseteråsen. Veien er stengt med bom for uvedkommende, kun hytteeiere og andre med avtale har tilgang med automatiskbomåpner. Dette betyr at Moseteråsen er et skjermet hytteområde uten uvedkommende trafikk.

Langrennsnettet på Hafjell/Øyerfjellet har et løypekryss på Moseteråsen. Skogsløypen går gjennom Moseteråsen. 

Det er ca 200 meter enkel stakining til Mosetertoppen skistadion der alpintilgangen(ski-inn/out) er.

Tomtene leveres med full infrastruktur som innebærer vei, vann/ avløp, strøm, kabel-tv og bredbånd frem til tomtegrense.

På tomtene kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/ garasje, men kun èn boenhet. Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 15% av tomtens areal. Samlet bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 200 kvm. Anneks skal ikke overstige 30 kvm, uthus/ garasje skal hver ikke overstige 40 kvm bebygd areal (BYA). I tilknytning til den enkelte hytte kan det, i tillegg, oppføres terrasse uten takoverbygg på maksimalt 30% av hyttens bebygde areal (BYA).

 

9k=.jpg

 

 

Ved tomte-/ hyttefeltet går langrennsløyper nordover mot Ringebufjellet, østovermot Birkenløypene og sørover mot Pellestova, Nordseter og Sjusjøen – som er en del av løypenettet. Rett ved tomtefeltet ligger Hafjell Skistadion og milevis med langrennsløyper (for både klassisk og skøyting) og flere av skitraseene er belyst i skisesongen. Det er også ”ski inn/ ut” til alpinsenteret via tilfartsløyper, og retur fra Moseterheisen/ Moseterløypa.

 

Intensjonen er at alle skal få utsikt og best mulig forhold. For å sikre det og at hyttene blir liggende riktigst mylig i terrenget, forbeholder Moseteråsenn seg å godkjenne høyder og bebyggelse, samt plassering i terrenget.

Moseteråsen er en av hovedsponsorene for Øyer Turskiløyper. Hytteleverandører og underentreprenører må delta som sponsor i spleiselaget for løyper for å kunne være levrandør til hyttebyggingen på Moseteråsen. Alle leverandører til Moseteråsen må ta sin del av ansvaret for skiløyper på Hafjell ved å inngå sponsoravtale med Øyer Turskiløyper. En liste over godkjente leverandører oppgis på anmodning. Og de rimeligste og enkleste hyttene ønsker ikke Moseteråsen på sitt felt. Vi ønsker ikke leverandører til området som vi har mindre god/ikke positiv erfaring med.