Moseteråsen har i løpet av de siden 2013 solgt tomter til ca 90 enheter. 

Vi har for tiden ca 10 byggeklare solrike utsiktstomter tomter. Størrelse ca 980- 1500kvm. Utnytelsesgrad er 20% bya og reguleringsbestemmelser er vanlige som på Moseteråsen. Disse tomtene er tilsalgs og markedsføres på henvendelse på telefon og mail, møter og visning.

 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut skjema

 

Tomter fra 980 - 1500 m2
line-brown-svg.png

 

Her får man flott utsikt utover Gudbrandsdalen og de omkringliggende fjellene. Tomtene er naturtomter og ligger i dels variert og lett skrånende terreng. På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det, kan det i tillegg bygges med underetasje/ sokkel.

Tillatt bebygget areal (BYA) er 20% og en tomt på 1000 kvm vil eksempelvis kunne ha en grunnflate(fotavtrykk) på hytta 200 kvm. Se for øvrig vedlagte reguleringsbestemmelser.